Enneagrammi on vanha itsetuntemustyökalu, joka auttaa ymmärtämään sekä itseä että toisia.

Elämän varrella, osin perimässä saatuna, osin varhaislapsuuden perusteella kukin meistä on alitajuisesti valinnut itselleen hyödyllisen tavan olla ja elää elämää ja ihmissuhteitaan. Tapa, jonka olemme omaksuneet, voi kuitenkin olla yksipuolinen tai rajoittaa elämäämme turhaan.

Siksi saatamme toimia tavoilla, jotka eivät rakenna elämää tai johda toivottuun tulokseen. Hämmennymme ja yllätymme itsekin reaktioistamme, jotka tuntuvat liian voimakkailta asiaan nähden. Ihmissuhteemme saattavat olla vaikeita ja ristiriitaisia.

Enneagrammi auttaa tulemaan tietoiseksi mekanismeista, joiden ohjauksessa kukin meistä on. Opimme ymmärtämään omaa ja toisten käyttäytymistä. Erilaisuus, jota näemme itsessämme tai toisissamme, saa selityksen.

Kun omat vahvuudet, heikkoudet ja kasvusuunta löytyvät, on ilahduttavaa tarkkailla, miten eri tavoin ihmiset näkevät ja kokevat elämää. Silloin erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on helpompaa myös omassa parisuhteessa, perheessä tai työpaikalla. Erilaisuus ei välttämättä olekaan uhka ja este, vaan haaste ja mahdollisuus!

IMG_4225

Enneagrammi piirtää yhdeksän tapaa hahmottaa elämää. Lue lisää yhdeksästä tavasta nähdä ja tulkita maailmaa.

”Enneagrammin avulla olen saanut vastauksen, miksi toimin eri tilanteissa kuten toimin. Olen myös oppinut hyväksymään itseni ja toimintatapani paremmin. Enneagrammi on antanut ihmisten kanssa toimimiseen paljon helpotusta, koska se on avannut ymmärrystäni, kuinka kenenkin kanssa toimia. Enää en hermoile turhaan jonkun toisen erilaisesta toimintatavasta, koska ymmärrän, että se on tyypillinen tapa hänenlaiselleen ihmiselle”. 

Mies 43 v.