Mikään näistä yhdeksästä tavasta ei ole toista parempi, vaan niistä jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jokaiseen tyyliin vaikuttavat myös molemmat viereiset tyylit. (Ykkösillä yhdeksikkö ja kakkonen, kakkosilla ykkönen ja kolmonen jne…..)

Tyylien (tai tyyppien, kuten joskus sanotaan) syntyyn ovat vaikuttaneet sekä geenit että ympäristö niin, että jo lapsina olemme valinneet tai joutuneet omaksumaan strategian, joka on ollut meille sopivin ja palkitsevin.

Tervetuloa kurssille löytämään, mikä näistä on sinun oma tyylisi. Koulutuksissani jakaannutaan usein tyylien mukaisiin ryhmiin. Niissä voi kiertää kuuntelemassa, missä ryhmässä ryhmäläisten kokemukset ja tavat suhtautua asioihin ovat itselle tutuimman tuntuisia.

 

IMG_5124

 

Ykkönen (perfektionisti, uudistaja, omantunnontarkka) :

“Saattaa minulla vikojakin olla, mutta väärässä oleminen ei niihin kuulu.”

Ykkösen elämää ohjaa tarve olla mahdollisimman hyvä ja saada aikaan laadukasta jälkeä kaikessa, mihin ryhtyy. Hänen huomionsa suuntautuu omiin (ja joskus myös toisten) virheisiin ja niiden korjaamiseen. Työssä hänelle on tärkeää viimeistelty lopputulos, korjaaminen, parantaminen, oikeudenmukaisuus, jalot päämäärät ja sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen.

Parhaimmillaan ykkönen on korkeamoraalinen, omaa hyvän itsekurin, hän on tuottelias, rehellinen, reilu, velvollisuudentuntoinen, luotettava ja järkevä. Huonoina päivinään hän saattaa myös arvostella toisia, olla mustavalkoinen, ylivakava, nipottaja ja joustamaton.

Ykkösen kasvutehtävänä on antaa tilaa sisäiselle spontaanille lapselleen, ilolle, hauskanpidolle, suurpiirteisyydelle. Hänen elämänsä tasapainottuu, kun hän antaa asioiden vain tapahtua pyrkimättä hallitsemaan kaikkea.

Kakkonen (auttaja, antaja, uhrautuja):

“He tuskin olisivat selvinneet ilman minua.” 

Kakkosen huomio suuntautuu siihen, miten hän voi olla avuksi ja mitä hän voi tehdä toisten hyväksi. Hänellä on tarve olla tarvittu. Ihmissuhteet ovat hänelle tärkeitä. Hän haluaa olla korvaamaton ja mieluummin taustalla kuin ykköspaikalla.

Parhaimmillaan kakkonen on rakastava, huolehtiva, sosiaalisesti taitava, eloisa, kodikkuutta ja viihtyvyyttä luova, herkkä, verkostojen ja yhteyksien luoja. Huonoina päivinään hän on marttyyriyteen taipuvainen, epäsuora, manipuloiva, liikaa sopeutuva, omistushaluinen ja itsensä kadottava.

Kakkosen kasvutehtävänä on oppia tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunteitaan ja pitää niitä tärkeinä. Kauneudesta ja rauhasta kakkonen voi löytää uutta sisältöä elämäänsä pakonomaisen auttamisen tilalle. Hän alkaa arvostaa itseään ja pitämään huolta itsestään. Hänen omanarvontuntonsa ei perustu enää tarpeellisena oloon, vaan hänen persoonansa todellisiin ominaisuuksiin.

Kolmonen (menestyjä, suorittaja, uranrakentaja).

“Tunteiden ei pidä antaa vaikuttaa työsuoritukseen.”

Kolmosen mielestä tunteiden ilmaiseminen on heikkouden merkki. Hän pelkää tulevansa puukotetuksi, jos ilmaisee haavoittuvuutensa. Hänen huomionsa suuntautuu tavoitteisiin ja päämääriin, tekemiseen, imagoon ja omaan rooliin. Työssä hän tavoitteisiin suuntautumisen ohella keskittyy omaan ja firman menestykseen, statukseen ja palkitsemiskysymyksiin.

Parhaimmillaan hän on optimisti, itsevarma, ahkera, tehokas, energinen ja käytännöllinen. Huonoina päivinään hän saattaa olla petollinen, mahtaileva, turhamainen, itserakas ja pinnallinen.

Kolmosen kasvutehtävänä on oppia näkemään imagonsa taakse. “Onko tämä todella sitä, miltä se näyttää?” on hyvä kysymys kolmoselle. Hänen elämänsä tasapainottuu, kun hän huomaa muutakin kuin työn, uran ja suorittamisen.

Nelonen (romantikko, kaipaaja, individualisti):

“Tavallisuus ei kiinnosta.”

Nelosen huomio suuntautuu sekä siihen, mikä on totuudellista, ainutlaatuista ja autenttista että siihen, mitä puuttuu. Usein hänellä on kokemus ja pelko hylätyksi tulemisesta. Työssä huomio suuntautuu vaikuttavuuteen, koskettavuuteen, syvällisyyteen, autenttisuuteen, tyyliin ja estetiikkaan.

Parhaimmillaan nelonen on herkkä, taiteellinen, syvällinen, voimakastunteinen, empaattinen, intohimoinen, luova ja pitää tärkeinä esteettisiä arvoja. Huonoina päivinään hän on synkkä, vetäytyvä, itsekeskeinen, itsepäinen ja raskas. Kuin vuorovesi hän vetää lähelleen ja taas työntää pois.

Nelosen kasvutehtävänä on oppia näkemään se hyvä, mikä tässä hetkessä on. Hänen elämänsä tasapainottuu, kun hän lähtee toimimaan eikä jää tunteisiinsa vellomaan. Toimiminen vahvistaa myös hänen itsetuntoaan, kun hän huomaa, että hänkin voi vaikuttaa ja sillä on merkitystä. Ilo ja nauru voittavat pessimismin! Toivo saa tilaa!

Viitonen (tarkkailija, pohdiskelija, omavarainen):

“Oma seura, paras seura.”

Viitonen elää päänsä sisällä elämää ja ihmisiä tarkkaillen. Hänen huomionsa suuntautuu reviiriin, yksityisyyteen, resursseihin ja niiden varastoihin. Hän kerää tietoa. Työssä huomio suuntautuu tutkimukseen, tietopankkeihin ja analyysiin. Hän on analyyttinen, peräänantamaton, herkkä, viisas, objektiivinen, terävä, tarkkanäköinen, omillaan toimeentuleva ja hyvä päätöksentekijä. Viitonen yllättää terävällä huumorillaan.

Hän on viisas ja luotettava neuvonantaja. Huonoina päivinään hän voi olla älyllisesti ylpeä, saita, itsepäinen, etäinen, negatiivinen ja kriittinen muihin nähden.

Viitosen kasvutehtävä on suuntautua entistä enemmän toisiin, luopua kitsaudestaan ja jakaa toisten kanssa omaa tietämystään ja aikaansa sekä luottaa siihen, että ihmisten kanssa pärjää myös spontaaneissa tilanteissa.

Kuutonen (turvaaja, kyseenalaistaja, lojaali) :

“Aivan oikein, mutta….”

Kuutosen huomio suuntautuu siihen, mikä voi epäonnistua, vaaroihin ja kätkettyihin merkityksiin. Työssä hänen huomionsa suuntautuu varmistamiseen, epäkiitollisten ja hankalien tehtävien hoitamiseen ja auktoriteetteihin. Hän on joko auktoriteettikammoinen tai täysillä auktoriteetin puolella tämän etuja valvomassa ja vahtimassa, että toisetkin noudattavat ohjeita.

Hän on rehellinen, uskollinen, aito, lämmin, käytännöllinen, vastuullinen ja myötätuntoinen. Hänestä löytyy silti ylivalppautta, kontrollia, vainoharhaisuutta, joustamattomuutta ja kärttyisyyttä.

Kuutosen kasvutehtävänä on oppia olemaan rauhassa ja uskoa, että hän löytää tarvittavat ratkaisut sisimmästään. Rauhallisuus, sovinnollisuus ja luottamus tuovat tasapainoa kuutosten epäluuloisuuteen ja kyseenalaistamiseen. Kasvun myötä hän oppii näkemään kysymyksen eri puolet eikä enää ole niin jyrkkä kannanotoissaan.

Seiska (seikkailija, nautiskelija, optimisti):

“Älä koskaan sano ei, sano ehkä.”

Seiska haluaa pitää kaikki mahdollisuudet avoinna. Hänen huomionsa suuntautuukin kiehtoviin mahdollisuuksiin, tulevaisuuden suunnitelmiin ja vaihtoehtoihin, joita elämässä täytyy aina olla ja onkin. Umpikujaa ei ole. Työssä hän ideoi ja rakentaa siltoja. Myönteinen lähestyminen avaa hänen kanaviaan yhteistyöhön. Rajoittamisesta hän ei pidä.

Hän rakastaa hauskanpitoa, hänen mielikuvituksensa toimii, hän on charmantti, utelias, optimisti, energinen, huumorintajuinen, iloinen ja innostunut. Hän voi olla myös impulsiivinen, keskittymiskyvytön ja levoton. Häneltä saattaa puuttua kurinalaisuutta.

Seiskan kasvuhaasteena on keskittyminen ja syvempi paneutuminen asioihin ja ihmisiin. Pysähtymällä kuuntelemaan saakin enemmän. Selkeämpi priorisointi ja satsaus vain muutamiin vaihtoehtoihin merkitsee rikkaampaa ja antoisampaa elämää ja seiskan oman luovan panoksen laadun kasvua.

Kahdeksikko (vaikuttaja, johtaja, itsevarma):

“Kuka täällä johtaa?”

Kahdeksikko ottaa itse mielellään johdon, jos on pienikin mahdollisuus.

Hänen huomionsa suuntautuu vaikuttavuuteen, kontrolliin, oikeudenmukaisuuteen, tulokseen ja valtakysymyksiin. Häneen liitetään mm. adjektiivit suora, autoritatiivinen, lojaali, energinen, itseensä luottava, tarmokas, omiaan suojeleva ja ei-hienosteleva. Toisaalta hän voi olla kontrolloiva, määräilevä, itsekeskeinen, aggressiivinen ja itseriittoinen.

Kahdeksikon kasvutehtävänä on tutustua omaan pehmeämpään puoleensa ja oppia hyväksymään se. Silloin hän kykenee ottamaan vastaan tukea toisilta ja alkaa ymmärtää ihmisten keskinäistä tarvitsevuutta. Silloin hän myös tunnistaa oman vilpittömyytensä ja tulee maltillisemmaksi suhteessaan muihin. Hän alkaa luottaa, että oikeus voi tapahtua, vaikka hän ei olisikaan sitä toteuttamassa oman näkemyksensä mukaisesti.

Yhdeksikkö (rauhanrakentaja, viipyilijä, mukautuja):

“Se oikein kiiruhtaa, joka viisaasti viipyy.” 

Yhdeksikön huomio suuntautuu toisten ihmisten näkökulmiin, tavoitteisiin ja harmoniaan. Hän välttää konflikteja. Työssä hän keskittyy yhteisö-, ryhmä- ja tiimikysymyksiin, oikeudenmukaisuuteen ja toimintaympäristöön. Työn ja tehtävien aloittaminen on hänellä usein hidasta ja vaikeaa.

Hän on miellyttävä, empaattinen, rauhallinen, kärsivällinen, ystävällinen, tasapuolinen, antelias, diplomaatti, sopeutuja, erilaisuutta arvostava ja oikeudenmukainen. Hän saattaa olla myös hajamielinen, itsepäinen, omissa maailmoissaan, apaattinen, tuomitseva, epävarma ja ajatuksiinsa nukahtava.

Yhdeksikön kasvutehtävänä on ryhtyä toimimaan järjestelmällisesti ja määrätietoisesti omia tavoitteitaan kohti odottamatta lähtölaukausta toisilta. Kun hän alkaa toimia aktiivisesti myös omien tarpeidensa suhteen, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hän alkaa nähdä oman merkityksensä ja vaikuttavuutensa.