UUTUUS: Hyvissä väleissä. Hyödynnä enneagrammia arjessa.

hyvissavaleissa_2Millainen tyyppi olet parisuhteessa tai lastesi vanhempana? Keitä olemme, ja miten toisten kanssa tullaan toimeen? Miksi joidenkin kanssa on helpompi olla, toisten kanssa takkuaa? Mikä on ydinolemukseni, mikä vain roolia ytimen päällä? Milloin on parempi olla roolin suojassa, milloin voin näyttää todellisen minäni?

On mukavaa, kun ihmissuhteet toimivat – mutta miten se onnistuu? Hyvissä väleissä auttaa tunnistamaan automaattiset käyttäytymismallimme. Kun huomaamme alitajuiset toimintatapamme, tutustumme minämme salaisuuksiin. Itsetuntemuksen kasvaessa irrottaudumme alitajunnan automaattiohjauksesta ja käytämme monipuolisemmin voimavarojamme.

Enneagrammi on itsetuntemuksen työkalu,
jolla kukin löytää oman persoonallisuustyyppinsä yhdeksän tyylin joukosta. Enneagrammi ei ole kaikenkattava selitys elämään ja ihmisyyteen, mutta se auttaa pohtimaan, miksi toimimme jollakin tapaa ja millaisia motiiveja on tekojemme ja ajatustemme takana. Tunnistamalla vahvuutemme ja heikkoutemme voimme saada ihmissuhteemme kukoistamaan.

2017, Atena Kustannus Oy. Kirjaa myy mm.  kustantajan verkkokauppa: https://atena.fi/kirjat/elama/hyvissa-valeissa

 

Mistä on hyvät tyypit tehty? Itsetuntemuksen työkaluja.

Kirja tutustuttaa sinut enneagrammiin, itsetuntemuksen ymmärtämisen välineeseen.

Kirja esittelee yhmista-on-hyvat-tyypit-tehtydeksän persoonallisuustyyppiä, yhdeksän tapaa nähdä maailma. Kirjassa tutustutaan Tarkkaseen, Apuseen, Puuhaseen, Syväseen, Tutkivaiseen, Turvaseen, Intoseen, Voimaseen ja Tyynelään. Hyviä tyyppejä kaikki!

Jokaisella heistä on myös omat tapansa reagoida stressiin ja hakea siihen helpotusta. Eri persoonallisuustyypeillä on myös omanlaisensa kasvusuunnat, joiden tunteminen tuo elämään uusia sel

 

viytymis- ja toimintatapoja ja sitä myöten rikkaita sävyjä. Jokainen myös tulkitsee toista omista lähtökohdistaan: siihenkin tämä kirja tuo uusia avaimia.

Kirjassa on runsaasti  kertomuksia siitä, miten enneagrammi on tuonut uutta ymmärrystä ja hyväksyntää omaa itseä, kumppania tai läheisiä kohtaan.

2011, Päivä osakeyhtiö

 

hyvat-tyypit-vuorovaikutuksessaHyvät tyypit vuorovaikutuksessa

Kirja on jatkoa Mistä on hyvät tyypit tehty? -teokselle.

Tämä kirja syventää ja monipuolistaa tietoamme yhdeksästä eri persoonallisuustyypistä ja kullekin tyypillisestä tavasta olla ihmissuhteessa eri tyyppien kanssa.

Kirjassa käydään läpi kullekin enneagrammityypille ominaiset vahvuudet ja heikkoudet ja se, millaisia etuja tai haasteita ne luovat, kun tarkoitus on kommunikoida, tehdä työtä tai elää parisuhdetta toista tyyliä edustavan ihmisen kanssa. Miksi lopputulos on erilainen, kun seiska ja kolmonen lähtevät molemmat virtaa täynnä tekemään innostuksestaan totta?  Tai miksi toiselle ykköselle riittää oma arvio siitä, milloin on onnistunut, ja kakkonen tarvitsee muiden sanoitusta omalle suoriutumiselleen? Mistä johtuu, että nelosena tai ysinä ymmärrät herkästi toisia ihmisiä, mutta neloset säilyttävät itsenäisyydentarpeensa siinä, missä yseillä on haasteita tietää, mitä itse haluaa?

Kirja on mainio, aivan uudentyyppinen työkalu parisuhteen kiemuroihin, sillä se avaa uusia näkökulmia kumppaniin ja auttaa hyväksymään sekä omat että toisen tarpeet. Kirja toimii apuvälineenä silloin, kun  tarkoitus on etsiä  ymmärrystä ja taitoja yhdessä elämiseen ja rakastamiseen.

Kirjan avulla voi tutustua eri enneagrammityypeistä oleviin vaistomuunnelmiin ja siihen miten eri tyypit toimivat erilaisilla  hyvinvoinnin tasoilla eläessään.

Seija Taivaisella on puolisonsa Erkki Taivaisen kanassa yli 15 vuoden kokemus enneagrammia hyödyntävien parisuhdekurssien toteuttamista. Miks´sä oot tollanen ja minä tällainen -kurssit keräävät kymmeniä pareja vuosittain saamaan työkaluja erilaisuutensa ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen.

2014, Päivä osakeyhtiö

Kirjaa myy mm. Adlibris: http://www.adlibris.com/fi/kirja/hyvat-tyypit-vuorovaikutuksessa-9789524756235